มารู้จักเชื้อ COVID 19 กัน

 ทำความรู้จัก COVID-19

COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) เป็นชื่ออาการของโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นั้น เป็นเชื้อโรคที่มีโครงสร้างแตกต่างกับเชื้อโรคในกลุ่มของแบคทีเรีย การใช้ยาที่รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนั้นไม่สามารถที่จะใช้รักษา COVID-19 ได้ เพราะเนื่องจากเชื้อโรคทั้งสองนี้มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีอาการจากเชื้อแบคทีเรียและจากกลุ่มไวรัสจึงต้องใช้ยาแตกต่างกันไป COVID-19 ยังไม่มียาหรือวัคซีนรักษาโดยตรง

 

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ คืออะไร

เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่มีเปลือกที่ห่อหุ้มด้วยไขมันและโปรตีน และมีหนาม SPIKE ทำหน้าที่เป็นตัวยึดเกาะและแทรกเข้าสู่อวัยวะของร่างกาย ไวรัสเป็นเพียงสารพันธุกรรมที่ถูกหุ้มด้วยไขมันและโปรตีนบางชนิดซึ่งสามารถขยายจานวนได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านการเข้าสู่เซลล์ที่มีชีวิต

 

เชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายผ่านพื้นผิวต่างๆ โดยเฉพาะการไอ จาม ที่ทำให้เกิดละออง จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อออกไปในวงกว้าง การสัมผัสได้รับเชื้อไวรัสนี้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายดาย เช่นการใช้มือที่สัมผัสเชื้อไวรัวแล้วมาขยี้ตา หรือจับ แคะจมูก เชื้อนี้ก็อาจเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว และขยายตัวอย่างทวีคูณในร่างกาย จากลำคอเข้าสู่ลำไส้ ม้ามและปอด ซึ่งจะทำให้เกิดอาการอย่างรุนแรงเฉียบพลันได้

 

ตัวเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทัศน์กำลังสูง จะพบว่ามีชั้นไขมันและโปรตีนห่อหุ้มอยู่ดังภาพ โครงสร้างเชื้อไวรัสที่ห่อหุ้มด้วยไขมันและโปรตีนนี้ไม่สามารถคงสภาพได้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือสภาพแวดล้อมภายนอกได้นานมากนัก

 

 

Green Bison จัดการกับเฃื้อไวรัส COVID 19 ได้อย่างไร ?

 

เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ มีโครงสร้างที่เป็นไขมันห่อหุ้มโดยรอบ ดังนั้น การจัดการทำลายเชื้อโรคอันเป็นต้อตอของโรค COVID-19 ที่น่ากลัวนี้จึงสามารถทำได้หลายวิธี เช่น

  • การใช้แอลกอฮอลล์ฉีดพ่นให้ทำปฏิกิริยากับผนังโปรตีนของเชื้อไวรัสให้แตกตัวออกอย่างรวดเร็ว
  • การใช้แสงยูวีทำการกำจัดไวรัส เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่มีความไวต่อแสงยูวีมาก จึงสามารถถูกกำจัดได้อย่างรวดเร็ว
  • การใช้ความร้อนทำลายเชื้อไวรัศ เช่นรับประทานอาหารที่ผ่านความร้อนจนสุก ทำให้ไวรัสเสื่อมสภาพ 

 

นอกจากนี้การทำลายไขมันที่ห่อหุ้มตัวของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ยังสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการใช้สารฟอกขาวผสมน้ำ แช่หรือราดทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที ตามคำแนะนำของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ก็เป็นการฆ่าเชื้อไวรัส ซึ่งจัดอยู่ในกระบวนการทำความสะอาด โดยใช้ยุทธวิธีทำลายชั้นห่อหุ้มของเชื้อไวรัส

 

 

ผลิตภัณฑ์ Green Bison คือผลิตภัณฑ์ ที่ออกแบบมาเพื่อการกำจัดทำลาย และย่อยสลายไขมันโดยเฉพาะ ครอบคลุมการใช้งานอย่างกว้างขวาง สามารถตอบสนองในการนำมาใช้กำจัดทำลายเชื้อ โควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยใช้วิธีการทำความสะอาดไปพร้อมกับการทำลายเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยไม่ทำลายพื้นผิวของ วัสดุ อุปกรณ์ สวิซท์ไฟฟ้า เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ สีผนัง ราวจับ ฯลฯ

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับการผสมน้ำประปาในอัตราส่วน 1:100 หรือ 1:200 ส้ำหรับการใช้ร่วมกับเครื่องฉีดแรงดันสูงในการฉีดล้างทำความสะอาด ซึ่งเป็นการกำจัดทำลายเชื้อไวรัสที่ประหยัดกว่าวิธีใด ๆ อีกทั้ง Green Bison ยังช่วยปรับสถาพน้ำเสีย ด้วยกระบวนการย่อยสลายน้ำเน่าเสีย พร้อมกับท้ำลายเชื้อไวรัส ที่ปนเปื้อนมากับแหล่งน้ำเสียได้เป็นอย่างดี และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

Green Bison สามารถใช้ล้างกำจัดเชื้อเครื่องครัว อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว ภาชนะใส่อาหาร ผนัง พื้น ตลาดสด แผงขายเนื้อสัตว์ ที่มี เมือกหรือไขมันมาก ตลอดจนสถานที่เตรียมอาหาร ซึ่งป้องกันมิให้เป็นแหล่งที่เชื้อไวรัสสะสมและยึดเกาะได้ Green Bison ไร้สารตกค้างหลังการล้าง ตามมาตรฐาน Green Seal สหรัฐอเมริกา ใช้ Green Bison ผสมน้ำสะอาดอัตราส่วน 1:5 ถึง 1:30 สำหรับการใช้เซ็ด ถู ทำความสะอาด พื้นที่ บริเวณรอบบ้าน อาคาร สามารถใช้เช็ดล้าง สุขภัณฑ์ ห้องน้ำ โดยไม่ต้องแช่ทิ้งไว้ เป็นเวลานาน 

 

เนื่องจาก Green Bison มีประสิทธิภาพ ในการเจาะทำลายไขมันได้อย่างรวดเร็ว ใช้ Green Bison ผสมลงใน ถัง ในเครื่องซักผ้า เพื่อช่วยกำจัดคราบไขมันและสิ่งสกปรก ทั้งยังเป็นการฆ่าไวรัสได้เป็นอย่างดี 

 

การทำลายเชื้อไวรัส COVID 19 ด้วย แอลกอฮอล์ ชนิดฉีดพ่น และ เจลแอลกอฮอล์

น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์แบบฉีดพ่น หรือการใช้ในรูปของ “เจล” สามารถลดจำนวนเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม

- ทั้งแบบชนิด"ฉีดพ่น"และชนิด"เจล"อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เมื่อมี"ความมันหรือมีความสกปรกมาก" เพราะไม่อาจแทรกความสกปรกที่หนาเตอะไปถึงเชื้อไวรัสได้
- ทั้งแบบ"ฉีดพ่น"และแบบ"เจล"ล้างมือ อาจไม่ล้างสารเคมี ที่เป็นอันตรายเช่น ยาฆ่าแมลงและสารโลหะหนักออกจากมือได้

 

ข้อควรระวัง! การฆ่าเชื้อโรคโดยใช้ เจลแอลกอฮอล์ ที่มือ และส่วนต่างๆของร่างกาย อาจทาให้เกิดการแพ้พิษจากแอลกอฮอล์ได้ และต้องระวังในการกลืนกินและการพ่นละอองเข้าตาของเด็กเล็กและต้องกำกับดูแลการใช้งานของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องฉีดพ่นให้ห่างจากประกายไฟ 

การใช้ Green Bison คือการล้างทำความสะอาด ที่ได้ผลที่สุดในการทำให้พื้นผิวสะอาด ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรค เพื่อลดความเสี่ยงของคุณ พร้อมกับการทำลายเชื้อไวรัส ไปในคราวเดียวกัน

 

คำแนะนำการทำความสะอาดจาก ซี.เอส.อาร์.

     อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจริงเราอาจไม่สามารถที่จะใช้ แอลกอฮอลล์ สารฟอกสี ตามการแนะนำของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขได้ ด้วยการใช้สารฟอกสี แช่ทิ้งไว้ 15 นาที หรือฉีดแอลกอฮอลล์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ เช่น ปุ่มหรือสวิตซ์กด, ราวจับ, ลูกบิดประตู, ที่วางแขน, พนักพิงที่นั่ง, โต๊ะ, รีโมท, คีย์บอร์ดหรือสวิตช์ไฟได้ และการใช้แอลกอฮอลล์ ฉีดพ่น หรือนำไปแช่เป็นเวลานาน ก็อาจทำให้สีและพื้นผิวหน้าของอุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ ต่างๆ เกิดความเสียหายได้ อีกเช่นกัน ผลิตภัณฑ์ Green Bison ไม่กัดกร่อนหรือทำอันตรายต่อพื้นผิวของสี เฟอร์นิเจอร์ สวิตซ์ไฟ แผงหน้าปัทม์ ของเครื่อง อุปกรณ์อิเลคโทรนิค เครื่องใช้ไฟฟ้า 

 

     ในการซักล้าง ผ้า ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้า ชุดที่สวมใส่ ที่ต้องใช้สารฟอกขาวแช่เป็นเวลานาน และใช้กันอย่างแพร่หลายทุกสถานที่ ทุกแห่ง ผลที่เกิดตามมาก็คือ ระบบนิเวศ ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากน้ำเน่าเสีย เนื่องจากนอกจากสารฟอกขาวจะทำลายเชื้อไวรัสแล้วยังทำลายกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติของแบคทีเรียไปด้วย ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย เข้าสู่ระบบท่อน้ำ คู คลอง หนอง บึง และแม่น้ำ ที่รุนแรงได้ ซึ่งจะยิ่งเพิ่มปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมในระดับมหภาค ยากที่จะแก้ไขได้ ดังนั้นการใช้ Green Bison ผสมลงในการซักฟอก ตามปกติ จะเป็นการกำจัดไขมัน ทำลายโครงสร้างของเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดี 

 

     หลักการและใช้ยุทธวิธีที่ใช้ทำลายเชื้อไวรัศโควิด 19 อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันแล้วคือ การทำลายชั้นไขมันของเชื้อโรคไวรัส COVID 19 ด้วยการทำลายไขมันที่ห่อหุ้มไวรัสให้สลายไป  ผลิตภัณฑ์ Green Bison คือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ในการใช้กำจัดทำลายเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างลงตัว มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ Green Bison เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ถูกผลิตให้เน้นในการย่อยสลายไขมันที่มีอานุภาพได้มากกว่าสบู่ธรรมดาทั่วไป และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถทะลุทะลวงชั้นไขมันในระดับสูงสุด แม้กระทั้ง จาระบี, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน หรือไขมันเข้มข้นได้อย่างง่ายดาย เมื่อนำมาใช้ในการทำความสะอาดเพื่อลดความเสี่ยงจาก COVID-19 ในการทำลายชั้นโครงสร้างของไขมันของไวรัสที่มีความเบาบางกว่ามาก จึงเป็นสิ่งที่ Green Bison ถนัด ทำให้สามารถเจาะทะลุชั้นเกราะของไวรัสได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้สบู่ทั่วไปและไม่ทิ้งสารพิษหรือสิ่งตกค้าง เพราะ Green Bison ไร้ส่วนผสมของสารเคมีอันเป็นพิษ (Non-toxic) โดยได้รับการรับรองเป็นสินค้าฉลากเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม จากสถาบัน Green Seal ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ความน่ากลัวของ COVID-19

ในปอดนั้นมีเซลล์ที่เยื่อบุอยู่เป็นพัน ๆ ล้านเซลล์ ทำหน้าที่เป็นปราการที่บุอวัยวะภายในและชั้นเยื่อเมือกเอาไว้ ในผู้ที่มีอาการรุนแรง ไวรัสจะเชื่อมต่อกับตัวรับของเยื่อหุ้มเซลล์ แล้วแทรกซึมสารพันธุกรรมเข้าไป เซลล์ในร่างกายเมื่อได้รับสารพันธุกรรมของไวรัสแล้วก็จะทำตามคำสั่งง่าย ๆ ที่ได้รับจากสารพันธุกรรมนั้นให้ทำการคัดลอก (copy) และประกอบร่างใหม่เป็นจำนวนมาก

 

เมื่อมีเซลล์ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากจนถึงจุดวิกฤต เซลล์จะได้รับคำสั่งสุดท้ายคือให้ทำลายตัวเองทิ้ง เซลล์ก็จะสลายตัวเองไปและให้ไวรัสชุดใหม่จำนวนมากเข้าโจมตีเซลล์อื่น ๆ พร้อมการขยายตัวของเซลล์ที่ติดเชื้อที่เติบโตจำนวนอย่างทวีคูณ หลังจากสิบวันเซลล์จะติดเชื้อมากกว่าล้านเซลล์และประกอบด้วยไวรัสมากกว่าพันล้านตัวอยู่ในปอด ไวรัสยังจะไม่ส่งผลเสียหายมากนักในระยะนี้ ทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ ดูเหมือนว่าไม่มีอาการให้เห็นมากนัก แต่เป็นการเริ่มต้นที่ส่งสัญญาณว่า ตัวร้ายและอาการหนักที่แท้จริง กำลังจะเริ่มต้นแล้ว

 

สิ่งที่น่ากลัวนั่นก็คือระบบภูมิคุ้มกันของตัวเราเองที่ทำหน้าที่การปกป้องคุ้มกันร่างกายของเรา ซึ่งในทางกลับกันภูมิคุ้มกันนี้ก็สามารถทำอันตรายกับตัวเราได้เหมือนกัน ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการและการควบคุมอย่างเข้มงวด ในระหว่างภูมิคุ้นกันถูกระดมเข้าไปเพื่อสู้กับไวรัสก็ถูกไวรัสแทรกซึมและสร้างความสับสนขึ้น การสื่อสารของเซลล์ในร่างกายนั้นเซลล์จะสื่อสารกันได้โดยผ่านโปรตีนเล็กๆชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ไซโตไคน์ โดยระบบสื่อสารทั้งหมดนี้ถูก ไซโตไคน์ควบคุมอยู่ ในขณะที่เซลล์คุ้มกันนั้นติดเชื้อไวรัส ทำให้เซลล์คุ้มกันทำหน้าที่เกินขอบเขตเข้าสู่สภาวะ “ฆ่ามันให้หมด” นั่นก็คือทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเกิดการสับสนคลุ้มคลั่ง โดยถูกระดมเข้ามาอย่างเกินความจำเป็น สูญเสียทรัพยากรไปอย่างสูญเปล่า และสร้างความเสียหายเสียเอง ประกอบด้วยเซลล์ตัวแรกคือ นิวโทรไฟล์ NEUTROPHILES ซึ่งทาหน้าที่ในการทำลาย ซึ่งรวมถึงการทำลายเซลล์ของเราเองด้วย เซลล์จานวนมากเหล่านี้จะหลั่งเอ็มไซม์ ที่ทำลายพวกเดียวกัน ไปพร้อมๆกับการทำลายไวรัส

 

มีเซลล์อีกชนิดหนึ่งคือ เซลล์ทีพิฆาต KILLER T CELLS ซึ่งปกติเซลล์ชนิดนี้จะออกคำสั่งให้เซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสทำการฆ่าตัวตาย แต่เมื่ออยู่ในภาวะสับสน เซลล์นี้จะทำให้เซลล์ปกติทั่วไปทำลายตัวเองไปด้วย เมื่อเซลล์ภูมิคุ้มกันเข้ามามากเท่าใด ก็ยิ่งทาให้เกิดความเสียหายและทำลายเนื้อเยื่อปอดนั้นมากขึ้นไปด้วย จนถึงขั้นที่ทำให้ปอดเสียหายอย่างถาวร

 

โดยปกติแล้ว ส่วนใหญ่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะค่อยๆกู้คืนการควบคุมเซลล์เหล่านี้ได้ โดยจะกลับไปทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อและทาหน้าที่ขัดขวางไวรัส ที่จะแทรกซึมเซลล์ใหม่และจัดการกับระบบควบคุมภูมิคุ้มกัน ทาให้ผู้ป่วยมีอาการฟื้นตัว โดยส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อสามารถรอดไปได้ด้วยอาการไม่รุนแรงนัก แต่ผู้ป่วยบางรายก็อาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นวิกฤตและเสียชีวิตได้


                                                 ผลิตภัณฑ์ Green Bison เพื่อความสะอาดที่ปลอดภัย ต่อ เด็กเล็ก สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม

 

Visitors: 80,631