• ทำความสะอาดอุตสาหกรรมอาหาร
 • ล้างคราบและสีตกค้างในอุตสาหกรรมฟอกหนัง
 • ทำความสะอาดโรงกลั่นน้ำมัน
 • ทำความสะอาดคอนเทนเนอร์ผลิตยา
 • ล้างคราบเหนียมในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์ม
 • ทำความสะอาดคราบไหม้บริเวณล้ออากาศยาน
 • ทำความสะอาดภายนอกและภายในอากาศยาน
 • ล้างทำความสะอาดสีรถ
 • กำจัดรอยไหม้และคราบเขม่าในห้องเครื่องรถยนต์
 • ชะล้างคราบสกปรกฝังแน่นภายในรถยนต์
 • ทำความสะอาดน้ำมันรั่วไหลบนพื้นผิวจราจร
 • ทำความสะอาดสีภายนอกอาคาร
 • ล้างพื้นคอนกรีตสกปรก
 • กำจัดคราบยางมะตอยบนพื้นซีเมนต์
 • ล้างทำความสะอาดบ้านทั่วไป


 
Visitors: 79,809