การทำความสะอาดโรงงาน


 Green bison  จัดการกับพาราฟิล ที่เหนะเหนียวได้อย่างรวดเร็วและไม่กลับมาจับตัวกันอีก

โดยกระบวนการทำลายโครงสร้างของโมเลกุล 

 

 

Visitors: 80,631