ผลงานการล้าง


  

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 Green bison  จัดการกับพาราฟิล ที่เหนะเหนียวได้อย่างรวดเร็วและไม่กลับมาจับตัวกันอีก

โดยกระบวนการทำลายโครงสร้างของโมเลกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Visitors: 79,809